Close

Adaptacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nasz język polski – książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (do wykorzystania przez cały rok szkolny)

JESIEŃ

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją

 1. zaadaptowany podręcznik
 2. zeszyt piktogramów
 3. wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
 4. poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. zaadaptowany podręcznik i poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. zaadaptowany podręcznik

ZIMA

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją

 1. zaadaptowany podręcznik
 2. zeszyt piktogramów
 3. wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
 4. poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. zaadaptowany podręcznik i poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. zaadaptowany podręcznik

WIOSNA

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją

 1. zaadaptowany podręcznik
 2. zeszyt piktogramów
 3. wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
 4. poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a:

 1. zaadaptowany podręcznik i poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1.   zaadaptowany podręcznik

LATO

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją

 1. zaadaptowany podręcznik
 2. zeszyt piktogramów
 3. wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
 4. poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

 1. zaadaptowany podręcznik i poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

 1. zaadaptowany podręcznik