Close

15 kwietnia 2020

O wolnych licencjach i otwartych zasobach

3 walory naszych podręczników

  • dopuszczone
  • na wolnych licencjach
  • otwarte zasoby i dostępność