Close

Anulowanie zamówienia.

Jest możliwe. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z wydawnictwem: wydawnictwo@elementarz.edu.pl Zamówienie zostanie anulowane w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.