Close

Jak dokonać zwrotu podręczników/ćwiczeń wadliwych bądź uszkodzonych?

1. W przypadku otrzymania towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad.

2. Warunkiem reklamacji jest zgłoszenie uszkodzenia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

3. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem (32) 252 79 38 lub wysyłając wiadomość
e-mail na adres wydawnictwo@elementarz.edu.pl. Produkty zwracane w ramach reklamacji prosimy odsyłać na adres:

Wydawnictwo Elementarz
ul. Studencka 18, 40-743 Katowice

• konieczne jest podanie przyczyny reklamacji.
• w przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy.