Wielka podróż elementarza
Marii Lorek

Podręczniki, które 3 lata temu znane były we wszystkich polskich szkołach, po długiej twórczej podróży, w nowych formach, z nowymi treściami i ćwiczeniami wracają do szkół i domów. W domach goszczą interaktywnie już od blisko 3 miesięcy w ramach nauczania zdalnego z podręcznikami z klasą. Dowiedz się więcej na

Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników może otrzymać certyfikat!

My i nasz elementarz - Elementarz w e-świecie. Jak wykorzystać dobre pomysły w dzisiejszej rzeczywistości?

02.06.2020, godz. 18:00-20:00

Wstęp wolny

Uwaga! Ze względu na ograniczenia platformy webinarowej (300 osób) uruchomiona zostanie relacja na żywo. Osoby, które nie będą w stanie dołączyć do konferencji, zachęcamy do oglądania wydarzenia poprzez relację na

Program konferencji

18.00 - 18.05 Prezydent Fundacji Elementarz Andrzej Jabłoński - Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników
18.05 - 18.30 Maria Lorek - Jaką rolę spełnia podręcznik w pracy szkolnej i zdalnej
18.30 - 19.00 Sylwia Piętak - Kreatywny nauczyciel
19.00 - 19.30 Lidia Wollman - Wirtualnie w świat przyrody
19.30 - 20.00 Agata Ludwa - Myślenie matematyczne w e- czasach

Prelegenci

Andrzej Jabłoński

Prezydent i współzałożyciel Fundacji "Elementarz", szef wydawnictwa "Elementarz"

Maria Lorek

Autorka programów nauczania oraz kilkudziesięciu podręczników, zeszytów ćwiczeń i poradników dla nauczycieli. Pedagog nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Wieloletnia dyrektorka zespołu szkół Fundacji ELEMENTARZ. Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej. Redaktor biuletynu „Nauczyciel z Klasą”. Dyrektorka Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Elementarz”, wykładowczyni na Uniwersytecie Śląskim (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna). Wyróżniana za swą działalność twórczą i społeczną, m.in. za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1990), za bestseller dla dzieci „Słońce na stole” (1996, 2000); w 2008 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej; w 2015 roku została Kobietą Sukcesu Województwa Śląskiego.

Jej działalność projektowa doprowadziła m. in. do utworzenia w Polsce wielu Zespołów Wychowania Przedszkolnego. Wspiera Małe Szkoły. Fundacja „Elementarz”, którą współzałożyła, uratowała przed likwidacją kilkadziesiąt szkół. Zainteresowania zawodowe: lekcje twórczości, konstruktywizm w nauczaniu, budowanie mocy uczenia się, czytanie ze zrozumieniem, praca w grupach różnowiekowych. Zainteresowania „codzienne”: teatr (jest dyplomowanym aktorem mimem), ogrodnictwo, zwierzęta.

Sylwia Piętak

Z wyboru polonistka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z zamiłowania. Aktualnie wychowawca klasy I w Szkole Podstawowej Fundacji ,,Elementarz”. W weekendy nauczyciel Polonijki – internetowej szkoły dla polskich dzieci mieszkających za granicą. Pracownik Centrum Nauczania Domowego. Prowadzi liczne Webinaria oraz Wideospotkania. Chętnie wykorzystuje nowe technologie w nauczaniu. Swoimi zainteresowaniami zaraża innych nauczycieli, dzieli się swoimi doświadczeniami. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.

Agata Ludwa

Matematyczka, współautorka podręcznika i autorka zbiorów ćwiczeń matematycznych, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka, propagatorka nowych metod edukacyjnych. Aktualnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli, zajęcia tutorskie z grupami studentów, pracuje przy projekcie przygotowującym szkołę ćwiczeń (poradnik metodyczny, konsultacje lekcji, komentarze metodyczne do filmów dla studentów), prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Nadal, w zmniejszonym wymiarze godzin, uczy matematyki w szkole podstawowej i liceum.

Agata Ludwa jest współautorką podręcznika do matematyki dla klas młodszych szkoły podstawowej „Nasza szkoła. Matematyka” oraz jego nowej wersji „My i nasza szkoła. Matematyka”. Jej zbiory ćwiczeń dla klas 1-3 doczekały się kilkunastu wznowień. Działa od lat w Społecznym Towarzystwie Oświatowym, zasłużonej dla polskiej oświaty organizacji pozarządowej.

„W edukacji interesuje mnie podejście nastawione na samodzielność i odkrywanie. Matematyka to nie wiedza tajemna dla nielicznych, to codzienna rzeczywistość nas otaczająca. To „niewidzialna kultura”, w której się obracamy, oddychamy, żyjemy. Budowanie pozytywnego podejścia do matematyki powinno następować od najmłodszych lat. Zaradność matematyczna jest potrzebna każdemu, a brak matematycznego przygotowania poważnie zawęża możliwości działania, pracy, kariery. Aktualnie interesują mnie projekty STEAM łączące matematykę, nauki ścisłe i nowoczesne technologie z działaniami artystycznymi. Fascynuje mnie też personifikacja i metody tutoringowe w nauczaniu.”

Lidia Wollman

Wykładowca, szkoleniowiec w licznych projektach unijnych, trener wspomagania oświaty, propagatorka projektu Rozwijanie Potencjału Uczenia się Guya Claxtona, autorka trzech książek i licznych artykułów oraz rządowego podręcznika Nasz Elementarz. Wypromowała tysiące prac dyplomowych, jej studenci założyli już własne placówki o innowacyjnym charakterze. Lider w projekcie Szkoła Kompetencji, certyfikowany Trener Wspomagania Oświaty.

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach, gdzie uzyskała także tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracowała 16 lat jako nauczyciel w szkole podstawowej, gdzie prowadziła klasę autorską i szereg innowacji. Posiada też kilkuletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora przedszkola publicznego. Otrzymała wiele nagród za swą działalność w szkole podstawowej, w Uniwersytecie Śląskim od Rektora i Dziekana, a także dwukrotnie od studentów tzw. OskarUSia. Interesuje się zmianami w edukacji w Polsce i na świecie, próbuje je wdrażać w różnych placówkach. Babcia pięciorga wnucząt, lubiąca literaturę, malarstwo, muzykę i ogrodnictwo.

Nosek

Mam 6 lat i nazywam się Nosek. Bardzo lubię skakać i biegać po lesie. Jestem również znakomitym kompanem do zabawy w piaskownicy, gdzie kopię wielkie dziury. Można mnie głaskać i tulić godzinami. Mogliście mnie spotkać w podręcznikach Pani Marii Lorek.

Partnerzy konferencji