Close

Sztuka Uczenia - "Interaktywny elementarz z klasą" i kreatywna matematyka na targach

Sztuka Uczenia – Konferencja na Targach Edukacyjnych  1 MINUTĘ AGO  SZTUKAUCZENIA  0 W imieniu [more]

Pomocnik nauczyciela

Pojawił się kolejny bardzo interesujący numer "Nauczyciela z klasą" - [more]

Naprawiacze świata

Łejery to wyjątkowe zjawisko w polskiej edukacji, a Jerzy Hamerski [more]

Wszystkie części podręczników dotarły do szkół. Dziękujemy!

Fundacja Elementarz rozesłała do szkół pozostałe części podręczników "My i [more]

"My i nasz elementarz" - materiały dla nauczycieli

Po przygotowaniu wszystkich podręczników dla klasy 1 zgodnych z nową [more]

Poradnik metodyczny dla klasy 1 do pobrania

W zakładce z materiałami do pobrania na rok szkolny 2017/18 [more]

Nowe podręczniki Marii Lorek dotarły do szkół na czas

Spore zamieszanie w szkołach wywołała nieterminowa realizacja zamówień  podręczników dostosowanych [more]

Wasz elementarz

"My i nasz elementarz" to najlepszy wybór dla nauczycieli i [more]

Nowa matematyka z elementami wprowadzajacymi do programowania

"My i nasz elementarz" różni się od swojego rządowego poprzednika [more]

Podręcznik „My i nasz Elementarz” otrzymał komplet pozytywnych opinii rzeczoznawców MEN i został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego pod nr 884/1/2017

Zapraszamy do składania zamówień  na podręczniki i ćwiczenia, oraz do składania zapotrzebowania na ich adaptacje dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Razem z podręcznikami i ćwiczeniami do elementarza można również zamawiać wybrane podręczniki i ćwiczenia do języka obcego dla 1 klasy.

Przejdź do formularza zamówień
NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Podręczniki nauczania zintegrowanego wzbogacone zostały o stosowne do wieku treści literackie. Pojawiają się w nich wiersze, opowiadania, baśnie, piosenki, znany z klas starszych „Zaułek słówek”, oraz cykl „Czytamy i rozmawiamy” realizujący edukację społeczna i etyczną. Edukacja przyrodnicza to przede wszystkim doświadczanie, dociekanie i badanie, ale w podręczniku będzie też więcej treści dotyczących świata roślin i zwierząt, przyrody nieożywionej i ochrony przyrody. Edukacja przez sztukę jest istotną częścią elementarza. Poza działaniami plastycznymi i technicznymi, wykorzystana jest szeroko edukacja muzyczna, oprócz znanych piosenek pojawią się propozycje ich inscenizacji z wykorzystaniem prostych środków scenicznych i scenografii tworzonych przez same dzieci.

Obejrzyj wszystkie podręczniki
Adaptacje dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

„Nasz elementarz” dostosowany był również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W klasach integracyjnych dzieci korzystają z tych samych treści edukacyjnych, ale dostosowanych do ich możliwości. Przygotowano też specjalnie dostosowane adaptacje podręczników dla dzieci: niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Podręcznik My i nasz Elementarz nie zapomniał o nich – otwiera ścieżkę do adaptacji podręczników dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zgłoś zapotrzebowanie na adaptacje podręczników - formularz
MATEMATYKA

Zgodnie z licznymi sugestiami matematyka została wydzielona w osobnych podręcznikach. Zwiększone zostało tempo wprowadzania liczb we wszystkich aspektach liczbowych. Zmodyfikowana została większość stron poprzez zwiększenie poziomu trudności. Wprowadzone zostały zadania „ze słoneczkiem”, oraz rozkładówki pod nazwą „Przystanek zadanek” i „Powtórki przez pagórki”, które występują w podręcznikach „Nasza szkoła” w klasie II i III. Rozdzielenie matematyki od pozostałych treści pozwoli na dostosowanie tempa jej realizacji w zależności od gotowości grupy. Zgodnie z nową podstawą programową w matematyce pojawiają się również elementy kodowania.

Obejrzyj wszystkie podręczniki
ĆWICZENIA

Do podręczników przygotowane zostały nowe kreatywne ćwiczenia autorstwa Marty Buk-Cegiełko i Jadwigi Dejko, które w bezpośredni sposób odnoszą się treści wychowania i nauczania dotyczące kluczowych edukacji, takich jak: edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza, a także elementów edukacji muzycznej oraz plastycznej. Duży format zeszytów ćwiczeń sprzyja bogactwu barwnych ilustracji. 

Zestaw ćwiczeń składa się łącznie z 8 części – tu podobnie jak w przypadku podręczników wyodrębniona została edukacja matematyczna. Ponadto w ofercie znajdziemy dodatkową obudowę dydaktyczną jak np. zeszyty do kaligrafii, czy ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia czytanego tekstu.

Obejrzyj wszystkie podręczniki
PROGRAM NAUCZANIA

Nauczyciele będą mogli skorzystać z programu nauczania „Na szlaku kreatywności” autorstwa Marzeny Kędry. Jest to autorka, która w pierwszej edycji „Naszego Elementarza” napisała program „Doświadczanie świata”. Dla nauczycieli będzie to naturalna ciągłość w metodyce pracy i możliwość wykorzystania wypracowanych przez ostatnie lata materiałów edukacyjnych.Koncepcja nowego programu wynika z pragnienia budowania lepszej edukacji, która w świecie komunikacyjnych i technologicznych zmian eksponuje wartości, takie jak: kreatywność, zaufanie i współpraca. Program jest próbą znalezienia alternatywy dla edukacji transmisyjnej. Jego koncepcja odchodzi od sformalizowanego modelu kształcenia na rzecz nauki zorganizowanej tak, aby była ona źródłem głębokich przeżyć i inspiracji.

W programie uwzględniającym najnowsze badania z zakresu neurodydaktyki autorka przedstawia wieloaspektowy proces uczenia najmłodszych uczniów, który powinien korespondować z naturalnym rozwojem osobowości dziecka. Koncepcja zakłada holistyczny sposób zajmowania się zagadnieniami związanymi z codziennym życiem młodych ludzi. 

Przeczytaj program nauczania
Wybór i nowoczesna obudowa 
metodyczna i dydaktyczna

 Pracę nauczyciela wspomagają przewodniki metodyczne (przykładowe scenariusze prowadzenia zajęć dydaktycznych, tygodniowe plany pracy, karty pracy). Nowe przewodniki do elementarza przygotowane są wg sprawdzonego już modelu podręczników „Nasza szkoła”, także z możliwością przejścia do aktywnych stron e-podręcznika i innych zasobów na wolnych licencjach. Generator kart pracy umożliwia nauczycielom i rodzicom samodzielne przygotowanie materiałów dydaktycznych. Multibooki przygotowane na różne nośniki elektroniczne pozwalają na korzystanie z podręcznika w każdym miejscu, także w podróży

Nowością będzie darmowa aplikacja umożliwiająca interaktywność bezpośrednio z podręcznikami. Do pracy dla dzieci dostępne są także zeszyty ćwiczeń wydane przez pięciu wydawców do „Naszego elementarza”.

Pobierz poradnik metodyczny
Inspiracje plastyczne, muzyczne i teatralne

Wyróżnikiem naszego elementarza jest idea edukacji przez sztukę. Pomocą dla nauczycieli są tutaj dwa poradniki. Inspiracje plastyczne ze szczegółowymi instrukcjami działań z dziećmi. Inspiracje muzyczne z nagraniami piosenek na wolnych licencjach, podkładami muzycznymi, propozycjami ich wykorzystania, utworami do słuchania – w szkole i w domu. Autorami tekstów i ilustracji podręcznika są znani i doceniani twórcy książek dla dzieciKontakt dziecka ze sztuką jest punktem wyjścia do rozwoju jego kreatywności. „My i nasz elementarz” proponuje ponadto teatralne zabawy z piosenką, do których inspiracją może być zrealizowany przez Teatrzyk Piosenny Łejery spektakl „Lekcja z piosenkami”, oraz przygotowywany śpiewniczek-metodyczek dla nauczycieli.

Największe konsultacje w Polsce

Po raz pierwszy polskie podręczniki zostały poddane tak dogłębnym konsultacjom. Pierwszym na etapie tworzenia (dydaktyczne, językowe, przyrodnicze, matematyczne, medyczne i inne). Kolejnym w ramach konsultacji społecznych (każda z części była poddana ocenie przez co najmniej 2-3 miesiące). Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z zawartością podręczników i zgłosić swoje uwagi. Wszystkie uwagi uzasadnione merytorycznie i dydaktycznie zostały uwzględnione. „Nasz elementarz” otrzymał również pozytywne recenzje rzeczoznawców MEN. Został także dobrze oceniony przez NIK.

Fundacja Elementarz otwarta jest na dalszą współpracę ze środowiskiem nauczycielskim.

Nowoczesne nauczanie

„Nasz elementarz” stawia na kreatywność, rozwój ciekawości poznawczej, umiejętności uczenia się, myślenia naukowego oraz współpracę w grupach. Polecenia i zadania uruchamiają twórcze myślenie, zachęcają do eksperymentowania i samodzielnego wnioskowania. Proponowane eksperymenty, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze nie pokazują wyniku. Dzieci same muszą je wykonać, by zaobserwować i zrozumieć badane zjawisko. Ciekawe i nowoczesne zadania matematyczne inspirują do samodzielnego działania. Ćwiczenia rozwijają kreatywne myślenie. Dodatkowe treści dostępne dzięki darmowej aplikacji rozbudzają ciekawość.

Globalna dostępność

Podręczniki i materiały dodatkowe są umieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wszystkie materiały dostępne są na wolnych licencjach. Każde dziecko, nauczyciel, rodzic na całym świecie może z nich w sposób nieograniczony i bezpłatnie korzystać w szkole i w domu. Dzięki swobodnej dostępności polska piosenka dziecięca może być znana „czysto” śpiewana w każdym domu, podnosząc poziom edukacji muzycznej. Również drukowane podręczniki trafiają do polskich szkół za granicą. Dodatkowe aplikacja  również będzie ogólnodostępna.