Close

Adaptacje Klasa I

Poniżej znajdują się do pobrania Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane I cz. 1 Adaptacja podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.
80 MB
pdf Adaptacja Matematyka I cz. 1 Adaptacja podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.
39 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane I cz. 2 Adaptacja podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.
76 MB
pdf Adaptacja Matematyka I cz. 2 Adaptacja podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.
26 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane I cz. 3 Adaptacja podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.
24 MB
pdf Adaptacja Matematyka I cz. 3 Adaptacja podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.
26 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane I cz. 4 Adaptacja podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.
78 MB
pdf Adaptacja Matematyka I cz. 4 Adaptacja podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.
38 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane I cz. 1 Zeszyt piktogramów
7 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane I cz. 2 Zeszyt piktogramów
9 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane I cz. 3 Zeszyt piktogramów
19 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane I cz. 4 Zeszyt piktogramów
7 MB