Close

Adaptacje Klasa III

Poniżej znajdują się do pobrania Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a, oraz dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym, w tym poradniki dla nauczycieli jak z nich korzystać

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane III cz. 1a Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
13 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane III cz. 1b Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
11 MB
pdf Adaptacja Matematyka III cz. 1 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
18 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane III cz. 2 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
14 MB
pdf Adaptacja Matematyka III cz. 2 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
14 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane III cz. 3a Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
10 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane III cz. 3b Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
10 MB
pdf Adaptacja Matematyka III cz. 3 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
10 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane III cz. 4 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
14 MB
pdf Adaptacja Matematyka III cz. 4 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
6 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane III cz. 1a ,1b Zeszyt piktogramów
18 MB
pdf zeszyt piktogramów Matematyka III cz. 1 Zeszyt piktogramów
18 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane III cz. 2 Zeszyt piktogramów
19 MB
pdf zeszyt piktogramów Matematyka III cz. 2 Zeszyt piktogramów
7 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane III cz. 3a ,3b Zeszyt piktogramów
11 MB
pdf zeszyt piktogramów Matematyka III cz. 3 Zeszyt piktogramów
11 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane III cz. 4 Zeszyt piktogramów
15 MB
pdf zeszyt piktogramów Matematyka III cz. 4 Zeszyt piktogramów
9 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane III cz. 1a Poradnik dla nauczyciela
17 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane III cz. 1b Poradnik dla nauczyciela
18 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Matematyka III cz. 1 Poradnik dla nauczyciela
18 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane III cz. 2 Poradnik dla nauczyciela
23 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Matematyka III cz. 2 Poradnik dla nauczyciela
21 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane III cz. 3a Poradnik dla nauczyciela
18 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane III cz. 3b Poradnik dla nauczyciela
16 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Matematyka III cz. 3 Poradnik dla nauczyciela
20 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane III cz. 4 Poradnik dla nauczyciela
20 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Matematyka III cz. 4 Poradnik dla nauczyciela
12 MB