Close

Adaptacje Klasa II

Poniżej znajdują się do pobrania Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a, oraz dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym, w tym poradniki dla nauczycieli jak z nich korzystać

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane II cz. 1a Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
14 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane II cz. 1b Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
14 MB
pdf Adaptacja Matematyka II cz. 1 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
20 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane II cz. 2 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
22 MB
pdf Adaptacja Matematyka II cz. 2 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
18 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane II cz. 3 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
189 MB
pdf Adaptacja Matematyka II cz. 3 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
13 MB
pdf Adaptacja Nauczanie zintegrowane II cz. 4 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
14 MB
pdf Adaptacja Matematyka II cz. 4 Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją
12 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane II cz. 1a ,1b Zeszyt piktogramów
16 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane II cz. 2 Zeszyt piktogramów
15 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane II cz. 3 Zeszyt piktogramów
17 MB
pdf zeszyt piktogramów Nauczanie zintegrowane II cz. 4 Zeszyt piktogramów
8 MB
pdf zeszyt piktogramów Matematyka II cz. 1 Zeszyt piktogramów
30 MB
pdf zeszyt piktogramów Matematyka II cz. 2 Zeszyt piktogramów
7 MB
pdf zeszyt piktogramów Matematyka II cz. 3 Zeszyt piktogramów
8 MB
pdf zeszyt piktogramów Matematyka II cz. 4 Zeszyt piktogramów
12 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane II cz. 1a Poradnik dla nauczyciela do zaadaptowanego podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się
22 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane II cz. 1b Poradnik dla nauczyciela do zaadaptowanego podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się
22 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Matematyka II cz. 1 Poradnik dla nauczyciela do zaadaptowanego podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się
30 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane II cz. 2 Poradnik dla nauczyciela do zaadaptowanego podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się
34 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Matematyka II cz. 2 Poradnik dla nauczyciela do zaadaptowanego podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się
28 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane II cz. 3 Poradnik dla nauczyciela do zaadaptowanego podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się
21 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Matematyka II cz. 3 Poradnik dla nauczyciela do zaadaptowanego podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się
21 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Nauczanie zintegrowane II cz. 4 Poradnik dla nauczyciela do zaadaptowanego podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się
21 MB
pdf poradnik dla nauczyciela Matematyka II cz. 4 Poradnik dla nauczyciela do zaadaptowanego podręcznika dla uczniów mających trudności w uczeniu się
16 MB