Close

FAQ

Często zadawane pytania

Podręczniki interaktywne

W okresie ich stosowania w ostatnich miesiącach zauważyliśmy w podręcznikach kilka nieprecyzyjnych sformułowań, które wprowadzają w błąd lub utrudniają zrozumienie zadania uczniom. Przed nowym rokiem szkolnym te ćwiczenia zostaną skorygowane tak, by nie wprowadzały niepewności u uczniów. 

Podręczniki interaktywne mają tę zaletę, że mogą być poprawiane  i rozwijane w miarę potrzeb i postępu technologicznego. Nie trzeba czekać do ich wymiany w cyklu 3-letnim.

Po założeniu kont uczniowie na zaproszenie nauczyciela zgłaszają się i zostaną zapisani do wirtualnej klasy. Dalej zadawanie zadań i komunikacja z uczniami jest już bezproblemowa. Nauczyciel może dodawać inne informacje dla uczniów, oraz załączać pliki, a także tworzyć własne zadania interaktywne. Szczegóły zawiera instrukcja https://www.youtube.com/watch?v=uDAfOQsR0ls

Podręczniki interaktywne, jako produkt uzupełniający podręczniki używane w szkole i w domu, są z założenia bezpłatne dla użytkowników. Nie ma żadnych ukrytych kosztów ani e-podręczników , ani platformy Dzwonek, na której są udostępnione dzięki partnerstwu z firmą Learnetic.

W roku szkolnym 2020/21 w wersjach interaktywnych będą dostępne podręczniki zintegrowane dla klasy 1 oraz cała matematyka dla klas 1-3. Pozostałe były planowane do realizacji na kolejne lata szkolne. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną pracujemy nad podręcznikami zintegrowanymi dla klas starszych i będziemy je udostępniać w miarę postępów prac.

Będą to wersje przejściowe, a pełne finalne wersje naszych e-podręczników będą realizowane równolegle z bieżącym rocznikiem klas 1.

Learnetic udostępnia platformę bezpłatnie dla bezpłatnych produktów, a koalicja Sztuka Uczenia realizuje interaktywne podręczniki jako inicjatywę non-profit, wspierając się wolnymi licencjami podręczników, udostępnionymi na tych zasadach produktami Learnetic, realizując elementy podręczników w ramach innych projektów, dzięki zaangażowaniu członków koalicji i pozyskując partnerów dostarczających dodatkowych materiałów multimedialnych na wolnych licencjach. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami edukacyjnymi.

Aby korzystać w pełni z podręczników interaktywnych należy założyć bezpłatne konto na platformie www.dzwonek.pl wg instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=qiiSfdYMxZM. Uczniom, konta uczniowskie zakładają rodzice. Nauczyciele zakładają konta „nauczyciel”, które pozwalają na przesyłanie zadań uczniom. 

Zwróciliśmy się o patronat honorowy do Ministerstwa ponieważ nasze podręczniki są oparte na ideach bliskich również założeniom MEN – nowoczesna, kreatywna, twórcza edukacja, nowatorskie formy nauczania, a także idealnie odpowiadają na potrzebę chwili – czyli możliwość wykorzystania ogólnodostępnych wersji interaktywnych i wsparcia w ten sposób nauczycieli edukacji zdalnej. 

Nie.  Nasze podręczniki są kontynuacją projektu podręczników rządowych realizowanego przez MEN, ale przeszły znaczną metamorfozę. W ramach kampanii społecznej objętej patronatem honorowym MEN proponujemy korzystanie z naszych bezpłatnych wersji interaktywnych i odwzorowań cyfrowych podręczników drukowanych (pdf) https://elementarz.org/podreczniki/

Nasze podręczniki są  jednak polecane przez MEN do korzystania jako wsparcie w edukacji zdalnej https://epodreczniki.pl/a/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych-udostepnione-przez-wydawcow/DDmPfhHlM.

Jak najbardziej. Będą znacznym ułatwieniem w takiej formule edukacji. Polecamy korzystanie równolegle z pakietu drukowanych autorskich ćwiczeń przygotowanych do nich przez Marię Lorek.

Podręczniki tradycyjne

Seria składa się z 5 podręczników do kształcenia zintegrowanego i 4 podręczników do matematyki. Podręczniki są fabularnie prowadzoną opowieścią o podręcznikowej klasie uczącej się w Kwiatowicach w szkole przy ulicy Przyjaznej.

Bohaterami jest cała klasa. Dzieci rosną, rozwijają się razem ze swoimi „podręcznikowymi” koleżankami i kolegami. Wspólnie z nimi poznają ich emocje, uczucia, przygody.

Treści skupione są w kręgach tematycznych w sposób koncentryczny i spiralny zarazem. Mają stałe działy takie jak:

– Opowiadamy – opowiadania typu „Iwona opowiada”

– Zaułek słówek – zawierający treści językowe, ortograficzne i gramatyczne, konstruowany w taki sposób, że dzieci najpierw obserwują zjawiska językowe, a potem same formułują uogólnienia i prawa rządzące językiem polskim.

– Gazeta Przyjazna

– Eksperymentowanie

W podręczniku do matematyki są to

– Przystanek zadanek

– Powtórki przez pagórki

Zawierają zróżnicowane formy przekazu:

– opowiadania

– baśnie

– bajki

– legendy

– komiksy

– historyjki obrazkowe

– wiersze

– piosenki

– scenki teatralne

– fraszki

– kroniki z życia klasy

– teksty historyczne

– recenzje

– przepisy, instrukcje

– teksty popularnonaukowe

– teksty ikonograficzne: plakaty, ogłoszenia, zaproszenia, plany, ulotki, gry planszowe

Zdecydowana większość tekstów była pisana na zamówienie autorek podręczników, tak by treści były współczesne i odpowiadały potrzebom dzieci. Autorami są znani i doceniani twórcy literatury dziecięcej, m. in: Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Natalia Usenko, Agnieszka Frączek, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Justyna Bednarek, Beata Ostrowicka, Izabela Klebańska, Marta Fox, Marcin Brykczyńki, Marcin Przewoźniak.

Pod tekstami znajdują się przykładowe polecenia, pytania, inspiracje. Ich zadaniem jest zarówno pobudzanie do myślenia, jak i uporządkowanie wyniku przeprowadzonych w toku praktycznego działania wcześniejszych doświadczeń. W poleceniach wielokrotnie pojawiają się sugestie pracy w parach, w zespołach. Jest to celowe zamierzenie. Wzajemne uczenie się, wymiana poglądów, propozycji, doświadczeń prowadzi do progresu indywidualnego myślenia.

Podręczniki stawiają na uczenie się uczenia, umiejętność myślenia naukowego i dociekanie poprzez zadawanie pytań. Mają czynnościową konstrukcję. Edukacja przyrodnicza w jak największym stopniu opiera się o badanie, dociekanie, eksperymentowanie. W podręczniku jest wiele tekstów poświęconych zwierzętom, roślinom, przyrodzie nieożywionej i ochronie przyrody. Polecenia, zadania uruchamiają twórcze myślenie, skłaniają do badania i eksperymentowania.

Uzupełnieniem podręczników są zeszyty ćwiczeń:

– 2 zeszyty do kształcenia zintegrowanego

– 2 zeszyty ćwiczeń do matematyki

Ponadto podręczniki do matematyki mają wersję interaktywną: e – podręczniki.

Zestaw podręczników składa się z 4 części do kształcenia zintegrowanego i 4 części do matematyki. Trzy pierwsze części do kształcenia zintegrowanego wprowadzają kolejne litery. Ostatnia operuje wszystkimi literami, przygotowując dzieci do pracy w kl. II.

Podręczniki są fabularnie prowadzoną opowieścią o podręcznikowej klasie uczącej się w Kwiatowicach w szkole przy ulicy Przyjaznej.

Bohaterami jest cała klasa. Dzieci rosną, rozwijają się razem ze swoimi „podręcznikowymi” koleżankami i kolegami. Wspólnie z nimi poznają ich emocje, uczucia, przygody.

Treści skupione są w kręgach tematycznych w sposób koncentryczny i spiralny zarazem. Mają stałe działy takie jak:

– Opowiadamy – opowiadania typu „Iwona opowiada”

– Zaułek słówek – zawierający treści językowe, ortograficzne i gramatyczne, konstruowany w taki sposób, że dzieci najpierw obserwują zjawiska językowe, a potem same formułują uogólnienia i prawa rządzące językiem polskim.

– Pracownia zagadek

– Eksperymentowanie

– Festiwale Nauki

W podręczniku do matematyki są to

– Przystanek zadanek

– Powtórki przez pagórki

Zawierają zróżnicowane formy przekazu:

– opowiadania

– baśnie

– bajki

– legendy

– komiksy

– historyjki obrazkowe

– wiersze

– piosenki

– scenki teatralne

– fraszki

– wywiady

– kroniki z życia klasy

– teksty historyczne

– notki biograficzne

– recenzje

– przepisy, instrukcje

– teksty popularnonaukowe

– teksty ikonograficzne: plakaty, ogłoszenia, zaproszenia, plany, ulotki, gry planszowe

Zdecydowana większość tekstów była pisana na zamówienie autorek podręczników, tak by treści były współczesne i odpowiadały potrzebom dzieci. Autorami są znani i doceniani twórcy literatury dziecięcej, m. in: Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Natalia Usenko, Agnieszka Frączek, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Justyna Bednarek, Beata Ostrowicka, Izabela Klebańska, Marta Fox.

W związku z tym, że do przedszkoli wróciła nauka czytania, zaś naukę w szkole rozpoczynają przede wszystkim dzieci siedmioletnie, treści i prezentowane teksty w klasie I są bardziej rozbudowane.

W podręczniku do kształcenia zintegrowanego dla klasy I znajdują się 3 poziomy trudności w zakresie czytania:

Pierwszy – teksty pisane dużą, czarną czcionką, oparte o dotychczas poznany zasób liter.

Drugi – teksty pisane dużą, zieloną czcionką, oparte o zasób liter poznanych w przedszkolu.

Trzeci – dłuższe teksty pisane czarną czcionką wykorzystujące pełny zasób liter do słuchania lub samodzielnego czytania przez dzieci już potrafiące czytać.

Pod zdecydowaną większością tekstów znajdują się przykładowe polecenia, pytania, inspiracje. Ich zadaniem jest zarówno pobudzanie do myślenia, jak i uporządkowanie wyniku przeprowadzonych w toku praktycznego działania wcześniejszych doświadczeń. W poleceniach wielokrotnie pojawiają się sugestie pracy w parach, w zespołach. Jest to celowe zamierzenie. Wzajemne uczenie się, wymiana poglądów, propozycji, doświadczeń prowadzi do progresu indywidualnego myślenia.

Podręczniki stawiają na uczenie się uczenia, umiejętność myślenia naukowego i dociekanie poprzez zadawanie pytań. Mają czynnościową konstrukcję. Edukacja przyrodnicza w jak największym stopniu opiera się o badanie, dociekanie, eksperymentowanie. W podręczniku jest wiele tekstów poświęconych zwierzętom, roślinom, przyrodzie nieożywionej i ochronie przyrody. Polecenia, zadania uruchamiają twórcze myślenie, skłaniają do badania i eksperymentowania.

Uzupełnieniem podręczników są zeszyty ćwiczeń:

– 2 zeszyty do kształcenia zintegrowanego

– 2 zeszyty ćwiczeń do matematyki

Ponadto podręczniki mają wersję interaktywną: e – podręczniki.

Zamówienia, Płatności, Wysyłka

Koszty dostawy pokrywa odbiorca.

Płatności można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym (na podstawie danych z faktury lub w przypadku zamówień online – danych z mailowego podsumowania zamówienia), Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki.

W przypadku zamówień dotacyjnych są one realizowane w ciągu 2-5 dni od złożenia zamówienia.

Zamówienia indywidualne realizowane są w ciągu 2-5 dni od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

W szczególnych przypadkach lub z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa termin dostawy może się wydłużyć.

1. W przypadku otrzymania towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad.

2. Warunkiem reklamacji jest zgłoszenie uszkodzenia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

3. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem (32) 252 79 38 lub wysyłając wiadomość
e-mail na adres wydawnictwo@elementarz.edu.pl. Produkty zwracane w ramach reklamacji prosimy odsyłać na adres:

Wydawnictwo Elementarz
ul. Studencka 18, 40-743 Katowice

• konieczne jest podanie przyczyny reklamacji.
• w przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy.

Tak. Wysyłamy również paczki za granicę. Koszty przesyłek zagranicznych są zgodne z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym – Poczta Polska S.A. (paczka pocztowa ekonomiczna).

Tak, jeśli:

  1. towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony,
  2. zwracany towar jest kompletny.

Zamiar odstąpienia od umowy i zwrotu towaru prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem (32) 252 79 38 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres wydawnictwo@elementarz.edu.pl.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Wydawnictwo Elementarz
ul. Studencka 18, 40-743 Katowice

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca.

Ważne:

• wydawnictwo nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem,

• koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi,

• tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

Jest możliwe. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z wydawnictwem: wydawnictwo@elementarz.edu.pl Zamówienie zostanie anulowane w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.