Trzy, dwa, jeden... start – jak uczyć w pierwszej klasie

Uzupełnij formularz, aby wziąć udział w konferencji i otrzymać certyfikat!

Uzupełnij formularz

Wielka podróż elementarza
Marii Lorek

Podręczniki, które 3 lata temu znane były we wszystkich polskich szkołach, po długiej twórczej podróży, w nowych formach, z nowymi treściami i ćwiczeniami wracają do szkół i domów. W domach goszczą interaktywnie już od blisko 3 miesięcy w ramach nauczania zdalnego z podręcznikami z klasą. Dowiedz się więcej na

Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników może otrzymać certyfikat!

16.06.2020, godz. 18:00-20:00

Wstęp wolny

Uwaga! Ze względu na ograniczenia platformy webinarowej (500 osób) uruchomiona zostanie relacja na żywo. Osoby, które nie będą w stanie dołączyć do konferencji, zachęcamy do oglądania wydarzenia poprzez relację na żywo.

Program konferencji

18.00 - 18.05
Prezydent Fundacji „Elementarz” Andrzej Jabłoński
Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników.
18.05 - 18.30
Maria Lorek
Co proponuje podręcznik „My i nasz elementarz”? Autorka omówi wprowadzenie litery. Pokaże, jak rozszerzane są treści w kl. II i III. Zajmie się tematyką polonistyczną, społeczną i przyrodniczą. Zaakcentuje spiralny i koncentryczny sposób uczenia - nauczania.
18.30 - 18.45
Beata Stachańczyk
18.45 - 19.15
Sylwia Piętak
„Doświadczam i rozumiem - innowacje matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Nauczycielka pokaże, jak na przestrzeni trzech lat kształtujemy matematyczne umiejętności, w tym pojęcia miar i wag – wzbogacone o przykłady form pracy z epodręcznikiem do matematyki.
19.15 - 19.45
Patrycja Górna
„Jak kreatywnie pracować z podręcznikiem? Metody i techniki pracy z uczniem o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych”. Nauczycielka zaprezentuje sposoby pracy z dziećmi – w warunkach klasowych i zdalnych. Opowie o możliwościach edukacyjnych, w klasach, gdzie mamy polskie dzieci, które przez wiele lat były poza granicami kraju.
19.45 - 20.00
Andrzej Jabłoński
Wydawnictwo „Elementarz”. Prezydent Fundacji „Elementarz” odpowie na ważniejsze pytania z czatu, omówi stronę www.elementarz.org i wyjaśni, jak zamawiać podręczniki.

Prelegenci

Andrzej Jabłoński

Prezydent i współzałożyciel Fundacji „Elementarz”, szef wydawnictwa "Elementarz"

Maria Lorek

Autorka programów nauczania oraz kilkudziesięciu podręczników, zeszytów ćwiczeń i poradników dla nauczycieli. Pedagog nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Wieloletnia dyrektorka zespołu szkół Fundacji „Elementarz”. Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej. Redaktor biuletynu „Nauczyciel z Klasą”. Dyrektorka Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Elementarz”, wykładowczyni na Uniwersytecie Śląskim (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna). Wyróżniana za swą działalność twórczą i społeczną, m.in. za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1990), za bestseller dla dzieci „Słońce na stole” (1996, 2000); w 2008 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej; w 2015 roku została Kobietą Sukcesu Województwa Śląskiego.

Jej działalność projektowa doprowadziła m. in. do utworzenia w Polsce wielu Zespołów Wychowania Przedszkolnego. Wspiera Małe Szkoły. Fundacja „Elementarz”, którą współzałożyła, uratowała przed likwidacją kilkadziesiąt szkół. Zainteresowania zawodowe: lekcje twórczości, konstruktywizm w nauczaniu, budowanie mocy uczenia się, czytanie ze zrozumieniem, praca w grupach różnowiekowych. Zainteresowania „codzienne”: teatr (jest dyplomowanym aktorem mimem), ogrodnictwo, zwierzęta.

Beata Stachańczyk

Jest nauczycielką nauczania przedszkolnego, początkowego oraz sztuki. Ma ogromną satysfakcję, kiedy udaje jej się coś nowego stworzyć i tym samym zachęcić dzieci do twórczego działania. Pracuje w Prywatnej Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Katowicach. Prowadzi kółko plastyczne dla dzieci klas I-III. W czasie wakacji organizuje obozy „Indiańskie lato”, podczas których szczególny nacisk kładzie na zajęcia plastyczne. Jest przewodniczącą Koła nr 3 Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej w Katowicach. Wspólnie z Eugenią Perygą napisała książkę „Czarownica Betula” (pomysły plastyczne dla nauczycieli). Pracuje w redakcji „Nauczyciela z klasą”. Opracowała karty pracy dla dzieci z klas I-III w ramach projektu „Razem i osobno”. Opracowała również „Inspiracje plastyczne” do podręczników „My i nasz elementarz” oraz „My i nasza szkoła”. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. „Świat wówczas dopiero będzie szczęśliwy, gdy wszyscy ludzie mieć będą duszę artystów, to znaczy, gdy z radością wykonywać będą pracę” - August Rodin.

Sylwia Piętak

Z wyboru polonistka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z zamiłowania. Aktualnie wychowawczyni klasy I w Szkole Podstawowej Fundacji "Elementarz”. W weekendy nauczycielka Polonijki – internetowej szkoły dla polskich dzieci mieszkających za granicą. Pracuje w Centrum Nauczania Domowego. Prowadzi liczne Webinaria oraz Wideospotkania. Chętnie wykorzystuje nowe technologie w nauczaniu. Swoimi zainteresowaniami zaraża innych nauczycieli, dzieli się swoimi doświadczeniami. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.

Patrycja Górna

Nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego jako drugiego i obcego. Z wykształcenia także pedagog szkolny. Obecnie wychowawczyni klasy 3 w szkole podstawowej, a także nauczycielka w Polonijce – internetowej szkole dla polskich dzieci mieszkających za granicą. Kreatywny pedagog poszukujący nieustannie nowych wyzwań. Inicjatorka innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem technologii informacyjnych w nauczaniu. Zwolenniczka pozytywnego wzmacniania i kształtowania wewnętrznej motywacji u dzieci. Chętnie rozwija swój warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach zawodowych. Na co dzień miłośniczka sów, które niezaprzeczalnie kojarzą się jej ze zdobywaniem wiedzy. W życiu kieruje się mottem Konfucjusza „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”.

Partnerzy konferencji