Close

31 marca 2020

Ważna informacja dla nauczycieli !

Drodzy nauczyciele wczesnoszkolni !
Przekazujemy Wam nasze interaktywne zasoby do pracy on-line.
Uruchomiliśmy właśnie dla odciętych od szkoły uczniów i rodziców domowe lekcje z interaktywnym elementarzem z klasą dla pierwszoklasistów.
Ruszyła także nasza domowa interaktywna szkoła z matematyką z klasą dla kl. 2 i 3.
Zajrzyjcie do tych e-materiałów i polecajcie swoim uczniom (poprzez rodziców). Mają do nich darmowy dostęp wszyscy zainteresowani po prostej rejestracji na platformie dzwonek.pl
Lekcje domowe (z informacjami na naszej stronie) prowadzimy już od poniedziałku, ale Wy możecie wskazać swoim uczniom dowolny temat do realizacji w danym dniu.  Nie tylko z tych zaproponowanych przez nas, ale ze wszystkich interaktywnych podręczników wczesnoszkolnych udostepnionych za darmo dla każdego nauczyciela i ucznia w Polsce i na świecie 🙂
Darmowe materiały interaktywne, które proponujemy realizowane są zgodnie z podstawą programową i na podstawie podręczników ” My i nasz elementarz”, oraz  “My i nasza szkoła” dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.
Z materiałów na platformie uczniowie mogą korzystać w domu zupełnie samodzielnie, ale system platformy dzwonek.pl przewiduje też nadzór nauczyciela, zadawanie zadań i wgląd w ich realizację przez uczniów, korzystanie z raportów i statystyk.
Zachęcamy byście Państwo zarejestrowali się na platformie jako nauczyciele
i skorzystali z szybkiej opcji tworzenia swojej “wirtualnej grupy” w zakładce Społeczności, poprzez zaproszenie uczniów do tworzonej grupy. Tak stworzoną grupę można udostępnić wszystkim uczącym nauczycielom dołączając także ich do grupy (z uprawnieniami nauczycieli).
To pozwoli Wam na wysyłanie zadań i na bieżący wgląd w pracę swoich uczniów. Będziecie mogli sprawdzić, co uczniowie realizowali od początku swojej rejestracji w grupie (wszystkie raporty są rejestrowane w systemie).
W kolejnym kroku można zarejestrować szkołę i “zsieciować” założone grupy juz jako klasy. Może to zrobić każdy zarejestrowany na platformie nauczyciel, a potem przekazać swoje kompetencje wybranym w szkole administratorom . Po uzupełnieniu loginów przez uczniów zobaczycie ich w swoich “wirtualnych klasach” w zakładce Moja Szkoła.
Jeśli szkoła jest już zarejestrowana w systemie dzwonek.pl (np. uczestnicząc w corocznym konkursie informatycznym Bóbr i brały w nim udział całe klasy), to możecie od razu tworzyć wirtualne klasy. Poproście wtedy szkolnych administratorów tej platformy o loginy uczniów oraz login szkoły  i prześlijcie je swoim uczniom.
Wszystkie wymienione usługi na platformie dzwonek.pl i nasze materiały edukacyjne są i będą w pełni bezpłatne. W przyszłości będziecie mogli też nasze podręczniki i ćwiczenia wykorzystywać w szkole na tablicach multimedialnych, do prowadzenia “lekcji odwróconych”  lub do atrakcyjnych zadań domowych.
Życzymy Wam i Waszym uczniom dużo zabawy przy pracy z naszymi interaktywnymi podręcznikami. Mamy nadzieję że zostaniecie z nami na dłużej 🙂
Koalicja Sztuka Uczenia
.