Close

Warunki sprzedaży

I. INFORMACJE OGÓLNE
Właścicielem oraz administratorem systemu sprzedaży www.elementarz.org jest:
Wydawnictwo Elementarz
ul. Studencka 18 40-743 Katowice
tel. 32 252 79 38
e-mail: wydawnictwo@elementarz.edu.pl
NIP: 634 19 60 885

II. WARUNKI OGÓLNE
1. Przeglądanie oferty Wydawnictwa oraz korzystanie z opcji oferowanych na stronie
www.elementarz.org nie wymaga rejestracji.
2. Użytkownikami systemu sprzedaży obsługiwanego przez Wydawnictwo Elementarz może być
każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.
3. Użytkownik zobowiązuje się złożyć prawidłowe zamówienie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za
prawdziwość informacji podanych w zamówieniu.

III. ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Warunków
sprzedaży i ich akceptacja.
2. Zamówienia dotacyjne i indywidualne należy składać drogą mailową na adres:
zamowienia@elementarz.org
3. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia
niekompletnych lub błędnych danych.
4. Oferta zamieszczona na stronach internetowych ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej.

IV. WARUNKI DOSTAWY
1. Zamówienia na przedstawionych warunkach realizowane są na terenie Polski i za granicą.
2. Przesyłki na terenie Polski dostarczamy za pośrednictwem Kuriera POCZTEX 24, przesyłki
zagraniczne za pośrednictwem Poczty Polskiej.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Koszty związane z wysyłką zamówienia pokrywa odbiorca.
2. Wysyłka zamówienia odbywa się po wcześniejszym uregulowaniu faktury PROFORMA otrzymanej
na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.
3. Koszty dostawy (2019/2020):
Polska:
Pocztex Expres 24 przesyłka do 5 kg – 18,00 zł
Pocztex Expres 24 przesyłka od 5 do 10 kg – 22,60 zł
Pocztex Expres 24 przesyłka od 10 do 20 kg – 31,50 zł
Pocztex Expres 24 przesyłka od 20 do 30 kg – 43,15 zł
Pocztex Expres 24 przesyłka od 30 do 50 kg – 61,00 zł
Zagranica:
Poczta Polska S.A. (paczka pocztowa ekonomiczna) – zgodnie z cennikiem usług powszechnych w
obrocie krajowym i zagranicznym: od 62 do 87 zł.
4. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krakowski Bank Spółdzielczy
dla klientów z Polski: 19 8591 0007 0330 0920 8543 0034
dla klientów z zagranicy: PL 19 8591 0007 0330 0920 8543 0034 SWIFT/BIC: KRSPPLPK
W tytule przelewu wpisując numer faktury.
5. W przypadku wysyłki podręczników w kilku partiach, każda partia obejmuje koszt przesyłki.
6. Do każdego zamówienia załączamy Fakturę VAT.

VI. CZAS DOSTAWY
1. Wszystkie sprzedawane książki Wydawnictwo Elementarz stara się dostarczyć Państwu jak
najszybciej lecz nie później niż do 31 sierpnia.
2. W szczególnych przypadkach termin dostawy z przyczyn niezależnych od nas może się wydłużyć.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY
1. W przypadku otrzymania towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich
wymianę na towar wolny od wad.
2. Warunkiem reklamacji jest zgłoszenia uszkodzenia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
przesyłki.
3. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem 32 252 79 38, listownie na adres
Wydawnictwa lub wysyłając wiadomość e-mail. Produkty zwracane w ramach reklamacji uprzejmie
prosimy odsyłać na adres:
Wydawnictwo Elementarz
ul. Studencka 18, 40-743 Katowice
Konieczne jest podanie przyczyny reklamacji.
– W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy.
4. Odstąpienie od umowy.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem,
może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania
przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je na e-mail:
wydawnictwo@elementarz.edu.pl.
5. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:
– Towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
– Zwracane towary muszą być kompletne
W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:
Wydawnictwo Elementarz
ul. Studencka 18, 40-743 Katowice
Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych. Koszty zwrotu towaru
pokrywa Nabywca.
6. Ważne informacje:
– Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
– równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po
otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
– koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
– tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

VIII. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Użytkownik, który przystępuje do korzystania z zakupu w Wydawnictwie Elementarz, tym samym
przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejsze Warunki sprzedaży.
2. Użytkownik przystępując do korzystania z zakupu w Wydawnictwie Elementarz jednocześnie
zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym
regulaminem.

IX. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH
1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.4 ustawy o ochronie
danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne.
2. Dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień oraz przesyłania
materiałów reklamowych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
3. Klienci mają wgląd do swoich danych, możliwość ich aktualizacji oraz usunięcia z bazy naszego
Wydawnictwa.