Close

20 marca 2021

Podręczniki z klasą z różnorodnymi adaptacjami dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (+emateriały)

Nasze Wydawnictwo jest w chwili obecnej jedynym, które do wszystkich klas 1-3 ma różnego typu adaptacje swoich podręczników dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Przygotowane zostały przez ORE, a opracowane przez wybitnych przedstawicieli pedagogiki specjalnej. Są spójne z podstawowymi podręcznikami oferowanymi przez nas.
Dedykowane są dla szkół specjalnych – do pracy z dziećmi: niewidomymi, słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, oraz z trudnościami w nauce.
Wszystkie adaptacje są dostępne bezpłatnie na naszej stronie. 
.
Oprócz tych różnorodnych adaptacji dostępnych w plikach mamy również wersje interaktywne pozwalające na zdalną pracę z dziećmi o SPE, ułożone zgodnie z treścią w adaptacjach podręczników.
.
Adaptacje nieocenione są także do pracy w klasach integracyjnych.
.

Adaptacje podręczników do pracy w klasach integracyjnych

W klasach integracyjnych dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą korzystać z nowych adaptacji podręczników z  takimi samymi treściami edukacyjnymi jak pozostałe dzieci w klasie. Te wersje mają jednak nieco zmienione treści ćwiczeń dostosowane do ich możliwości percepcji  oraz piktogramy ułatwiające zrozumienie niektórych poleceń.

Pliki z opracowanymi adaptacjami do kl.1 są udostępnione na naszej stronie.

Adaptacje podręczników dedykowane do szkół specjalnych

Z naszymi podręcznikami kompatybilne są specjalnie dostosowane adaptacje podręczników opracowane przez ORE, dedykowane dla szkół specjalnych do pracy z dziećmi: niewidomymi, słabowidzącymi, niesłyszącymi i słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Podręczniki dla klasy 1

Podręczniki dla klasy 2

Podręczniki dla klasy 3

Do tych adaptacji do pracy zdalnej dostępne są również interaktywne wersje elementarza zgodne z układem materiału dla dzieci o SPE.

Nauczyciel z może wybrać z nich zadania odpowiednie dla danej grupy uczniów. Tu w każdej sytuacji może być potrzeba innego typu zadań, które będą wspomagać rozwój dzieci.
.