Close

Co oferują podręczniki do klasy pierwszej?

Zestaw podręczników składa się z 4 części do kształcenia zintegrowanego i 4 części do matematyki. Trzy pierwsze części do kształcenia zintegrowanego wprowadzają kolejne litery. Ostatnia operuje wszystkimi literami, przygotowując dzieci do pracy w kl. II.

Podręczniki są fabularnie prowadzoną opowieścią o podręcznikowej klasie uczącej się w Kwiatowicach w szkole przy ulicy Przyjaznej.

Bohaterami jest cała klasa. Dzieci rosną, rozwijają się razem ze swoimi „podręcznikowymi” koleżankami i kolegami. Wspólnie z nimi poznają ich emocje, uczucia, przygody.

Treści skupione są w kręgach tematycznych w sposób koncentryczny i spiralny zarazem. Mają stałe działy takie jak:

– Opowiadamy – opowiadania typu „Iwona opowiada”

– Zaułek słówek – zawierający treści językowe, ortograficzne i gramatyczne, konstruowany w taki sposób, że dzieci najpierw obserwują zjawiska językowe, a potem same formułują uogólnienia i prawa rządzące językiem polskim.

– Pracownia zagadek

– Eksperymentowanie

– Festiwale Nauki

W podręczniku do matematyki są to

– Przystanek zadanek

– Powtórki przez pagórki

Zawierają zróżnicowane formy przekazu:

– opowiadania

– baśnie

– bajki

– legendy

– komiksy

– historyjki obrazkowe

– wiersze

– piosenki

– scenki teatralne

– fraszki

– wywiady

– kroniki z życia klasy

– teksty historyczne

– notki biograficzne

– recenzje

– przepisy, instrukcje

– teksty popularnonaukowe

– teksty ikonograficzne: plakaty, ogłoszenia, zaproszenia, plany, ulotki, gry planszowe

Zdecydowana większość tekstów była pisana na zamówienie autorek podręczników, tak by treści były współczesne i odpowiadały potrzebom dzieci. Autorami są znani i doceniani twórcy literatury dziecięcej, m. in: Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Natalia Usenko, Agnieszka Frączek, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Justyna Bednarek, Beata Ostrowicka, Izabela Klebańska, Marta Fox.

W związku z tym, że do przedszkoli wróciła nauka czytania, zaś naukę w szkole rozpoczynają przede wszystkim dzieci siedmioletnie, treści i prezentowane teksty w klasie I są bardziej rozbudowane.

W podręczniku do kształcenia zintegrowanego dla klasy I znajdują się 3 poziomy trudności w zakresie czytania:

Pierwszy – teksty pisane dużą, czarną czcionką, oparte o dotychczas poznany zasób liter.

Drugi – teksty pisane dużą, zieloną czcionką, oparte o zasób liter poznanych w przedszkolu.

Trzeci – dłuższe teksty pisane czarną czcionką wykorzystujące pełny zasób liter do słuchania lub samodzielnego czytania przez dzieci już potrafiące czytać.

Pod zdecydowaną większością tekstów znajdują się przykładowe polecenia, pytania, inspiracje. Ich zadaniem jest zarówno pobudzanie do myślenia, jak i uporządkowanie wyniku przeprowadzonych w toku praktycznego działania wcześniejszych doświadczeń. W poleceniach wielokrotnie pojawiają się sugestie pracy w parach, w zespołach. Jest to celowe zamierzenie. Wzajemne uczenie się, wymiana poglądów, propozycji, doświadczeń prowadzi do progresu indywidualnego myślenia.

Podręczniki stawiają na uczenie się uczenia, umiejętność myślenia naukowego i dociekanie poprzez zadawanie pytań. Mają czynnościową konstrukcję. Edukacja przyrodnicza w jak największym stopniu opiera się o badanie, dociekanie, eksperymentowanie. W podręczniku jest wiele tekstów poświęconych zwierzętom, roślinom, przyrodzie nieożywionej i ochronie przyrody. Polecenia, zadania uruchamiają twórcze myślenie, skłaniają do badania i eksperymentowania.

Uzupełnieniem podręczników są zeszyty ćwiczeń:

– 2 zeszyty do kształcenia zintegrowanego

– 2 zeszyty ćwiczeń do matematyki

Ponadto podręczniki mają wersję interaktywną: e – podręczniki.