Close

Co wyróżnia podręczniki do kl. III ?

Seria podręczników do kl. III składa się z 6 części do kształcenia zintegrowanego i 4 części do matematyki. Wątkiem przewodnim w kształcenie zintegrowanym są 4 żywioły: ziemia, ogień, powietrze, woda. 

Podręczniki są fabularnie prowadzoną opowieścią o podręcznikowej klasie uczącej się w Kwiatowicach w szkole przy ulicy Przyjaznej.

Bohaterami jest cała klasa. Dzieci rosną, rozwijają się razem ze swoimi „podręcznikowymi” koleżankami i kolegami. Wspólnie z nimi poznają ich emocje, uczucia, przygody.

Treści skupione są w kręgach tematycznych w sposób koncentryczny i spiralny zarazem. Mają stałe działy takie jak:

– Opowiadamy – opowiadania typu „Iwona opowiada”

– Zaułek słówek – zawierający treści językowe, ortograficzne i gramatyczne, konstruowany w taki sposób, że dzieci najpierw obserwują zjawiska językowe, a potem same formułują uogólnienia i prawa rządzące językiem polskim.

– Gazeta Przyjazna

– Eksperymentowanie

– Festiwale Nauki

– Podróże z Obieżyświatem – podróże przez wszystkie kontynenty.

W podręczniku do matematyki są to:

– Przystanek zadanek

– Powtórki przez pagórki

– Wiersze matematyczne

– Spotkania z detektywem Matem – komiks matematyczny

Zawierają zróżnicowane formy przekazu:

– opowiadania (realistyczne, fantasy, science fiction)

– baśnie

– bajki

– legendy

– mity

– komiksy

– historyjki obrazkowe

– wiersze

– piosenki

– scenki teatralne

– fraszki

– wywiady

– blogi

– pamiętniki

– dzienniki podróży

– reportaże

– kroniki z życia klasy

– teksty historyczne

– notki biograficzne

– recenzje

– przepisy, instrukcje

– teksty popularnonaukowe

– teksty ikonograficzne: plakaty, ogłoszenia, zaproszenia, plany, ulotki, gry planszowe

Zdecydowana większość tekstów była pisana na zamówienie autorek podręczników, tak by treści były współczesne i odpowiadały potrzebom dzieci. Autorami są znani i doceniani twórcy literatury dziecięcej, m. in: Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Natalia Usenko, Agnieszka Frączek, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Justyna Bednarek, Beata Ostrowicka, Izabela Klebańska, Marta Fox, Marcin Brykczyńki, Marcin Przewoźniak.

Pod zdecydowaną większością tekstów znajdują się przykładowe polecenia, pytania, inspiracje. Ich zadaniem jest zarówno pobudzanie do myślenia, jak i uporządkowanie wyniku przeprowadzonych w toku praktycznego działania wcześniejszych doświadczeń. W poleceniach wielokrotnie pojawiają się sugestie pracy w parach, w zespołach. Jest to celowe zamierzenie. Wzajemne uczenie się, wymiana poglądów, propozycji, doświadczeń prowadzi do progresu indywidualnego myślenia.

Podręczniki stawiają na uczenie się uczenia, umiejętność myślenia naukowego i dociekanie poprzez zadawanie pytań. Mają czynnościową konstrukcję. Edukacja przyrodnicza w jak największym stopniu opiera się o badanie, dociekanie, eksperymentowanie. W podręczniku jest wiele tekstów poświęconych zwierzętom, roślinom, przyrodzie nieożywionej i ochronie przyrody. Polecenia, zadania uruchamiają twórcze myślenie, skłaniają do badania i eksperymentowania.

Uzupełnieniem podręczników są zeszyty ćwiczeń:

– 2 zeszyty do kształcenia zintegrowanego

– 2 zeszyty ćwiczeń do matematyki.

Ponadto podręczniki do matematyki mają wersję interaktywną: e – podręczniki.