Close

Jak można korzystać z podręczników interaktywnych na platformie Dzwonek?

Aby korzystać w pełni z podręczników interaktywnych należy założyć bezpłatne konto na platformie www.dzwonek.pl wg instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=qiiSfdYMxZM. Uczniom, konta uczniowskie zakładają rodzice. Nauczyciele zakładają konta “nauczyciel”, które pozwalają na przesyłanie zadań uczniom.