Close

Jak to możliwe, że taki produkt jest bezpłatny?

Learnetic udostępnia platformę bezpłatnie dla bezpłatnych produktów, a koalicja Sztuka Uczenia realizuje interaktywne podręczniki jako inicjatywę non-profit, wspierając się wolnymi licencjami podręczników, udostępnionymi na tych zasadach produktami Learnetic, realizując elementy podręczników w ramach innych projektów, dzięki zaangażowaniu członków koalicji i pozyskując partnerów dostarczających dodatkowych materiałów multimedialnych na wolnych licencjach. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami edukacyjnymi.