Close

Na jakich zasadach udostępniane są podręczniki interaktywne i czy nie ma tu jakichś ukrytych opłat?

Podręczniki interaktywne, jako produkt uzupełniający podręczniki używane w szkole i w domu, są z założenia bezpłatne dla użytkowników. Nie ma żadnych ukrytych kosztów ani e-podręczników , ani platformy Dzwonek, na której są udostępnione dzięki partnerstwu z firmą Learnetic.