Close

W jaki sposób zadaje się zadania uczniom poprzez platformę?

Po założeniu kont uczniowie na zaproszenie nauczyciela zgłaszają się i zostaną zapisani do wirtualnej klasy. Dalej zadawanie zadań i komunikacja z uczniami jest już bezproblemowa. Nauczyciel może dodawać inne informacje dla uczniów, oraz załączać pliki, a także tworzyć własne zadania interaktywne. Szczegóły zawiera instrukcja https://www.youtube.com/watch?v=uDAfOQsR0ls