Close

Zdarzają się błędy w zadaniach interaktywnych – czy podręczniki będą poprawione?

W okresie ich stosowania w ostatnich miesiącach zauważyliśmy w podręcznikach kilka nieprecyzyjnych sformułowań, które wprowadzają w błąd lub utrudniają zrozumienie zadania uczniom. Przed nowym rokiem szkolnym te ćwiczenia zostaną skorygowane tak, by nie wprowadzały niepewności u uczniów. 

Podręczniki interaktywne mają tę zaletę, że mogą być poprawiane  i rozwijane w miarę potrzeb i postępu technologicznego. Nie trzeba czekać do ich wymiany w cyklu 3-letnim.