Close

Czy są wersje interaktywne dla uczniów ze SPE?

Na naszych stronach udostępniamy odwzorowania cyfrowe podręczników dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zawierające piktogramy. Te wersje są zgodne z naszymi interaktywnymi. Na stronie są dostępne osobne cyfrowe odwzorowania zeszytów z piktogramami , które w zależności od potrzeb ucznia można dodatkowo wykorzystywać przy pracy z podręcznikiem interaktywnym.

Dla szkół specjalnych mamy dodatkowe wersje dla dzieci niedowidzących, czy głuchoniemych, z autyzmem, z niesprawnością intelektualną lub afazją Tu ze względu na nieco inny układ materiału dla klasy 1 dostępne są także odrębne wersje interaktywne. Szczegóły w informacji https://elementarz.org/podreczniki-z-klasa-z-roznorodnymi-adaptacjami-dla-uczniow-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych/