Close

14 czerwca 2017

„My i nasz elementarz” z pozytywnymi recenzjami MEN

Z wielką satysfakcją informujemy, że podręcznik „My i nasz elementarz” otrzymał pozytywne opinie merytoryczno-dydaktyczne recenzentów wskazanych przez MEN. Szkoły mogą już ze spokojem i pełną odpowiedzialnością zdecydować się na jego wybór. Nauczyciele wczesnoszkolni będą mogli pracować na cyklu, który znają już od 3 lat. Mamy nadzieję, że znane, sprawdzone materiały będą odrobiną stabilności w morzu edukacyjnych zmian. Podręczniki i ćwiczenia można oglądać na stronie http://elementarz.org/. Tam również znajdują się wszelkie informacje o ich bogatej obudowie.

Nowe podręczniki to stawianie na edukację z wyobraźnią, kształcenie kreatywności, empatii, rozwijanie kompetencji społecznych. To przede wszystkim pedagogika wartości, która czerpie inspiracje z różnych sprawdzonych modeli edukacji. Spotkamy tu elementy pedagogiki Freineta, Montessorii, planu daltońskiego, pedagogiki korczakowskiej i zuchowej, oraz wychowywania przez sztukę, ale także uwzględnienie metod wynikajacych z najnowszych badań z zakresu neurodydaktyki.

Nowy elementarz jest zbudowany w większości z materiałów na wolnych licencjach, na bazie znanych nauczycielom podręczników rządowych. Zasadnicze zmiany w klasie pierwszej dotyczą poszerzenia treści w związku z nową podstawą programową i usunięcia niedociągnięć z jego pierwszej wersji (wynikających z szybkich decyzji w jego wdrażaniu).

To produkt znany już pedagogom, ale poprawiony i uzupełniony zgodnie z ich postulatami, uwzględniający najnowsze trendy w edukacji i wspierany bardzo bogatą, róznorodną obudową dajacą swobodę w działaniu i ułatwiającą pracę nauczycielom. Uwzględniono w nim większość uwag zgłaszanych w trakcie jego 3-letniego użytkowania.

Zwiększono ilość treści matematycznych i podobnie jak w klasach starszych wyodrębniono podręcznik do matematyki z elementami nauki kodowania, a do podręcznika zintegrowanego dołączono edukację muzyczną, której pierwotnie było  nim niewiele. W książkach znajdziemy teraz piosenki, które zostały w międzyczasie nagrane. Specjalna bezpłatna aplikacja pozwoli je odtwarzać na smartfonie i tablecie wprost z podręczników. Podobnie udostępniane będą inne pliki multimedialne, m.in. teatralne zabawy piosenką, z których można budować szkolne przedstawienie (próbki są już do obejrzenia na profilu fb My i nasz elementarz  – https://web.facebook.com/My-i-nasz-elementarz-1203258799782781/)

Podręczniki uzyskały bardzo pochlebne opinie recenzentek MEN.

Wskazano, że w bardzo systematyczny i przejrzysty sposób prezentują zaplanowane przez autorki treści wynikające z realizacji zadań podstawy programowej, ich poprawność pod względem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym, uwzględnienie aktualnego stanu wiedzy naukowej, przystosowanie do edukacji wczesnoszkolnej pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów oraz sposobu ich wyjaśniania, a także merytorycznie uzasadniony, zróżnicowany materiał ilustracyjny. 

Zwrócono uwagę na bogactwo form aktywizujących, motywujących i inspirujących uczniów, czy propozycje eksperymentów („Kolorowe eksperymenty”, „W kuchennym laboratorium”), gry planszowe  gry i zabawy matematyczne, oraz dużą liczbę rozmaitych zadań motywujących dziecko do działania jak również kreatywnego myślenia.

W ocenach stwierdzono, że podręczniki posiadają logiczną konstrukcję i usystematyzowane treści. Zastosowana została zasada stopniowania trudności, uwzględniono w nich poziom treści adekwatny do poziomu wiekowego uczniów i zawierają zadania adresowane do uczniów o różnych możliwościach edukacyjnych. W  podręczniku „My i nasz Elementarz” znajdują się 2 rodzaje wyraźnie oznakowanych tekstów – czarną czcionką – teksty zbudowane z kolejno wprowadzanych liter, zaś zieloną czcionką – teksty napisane na bazie liter poznanych w przedszkolu. zastosowano teksty o różnym poziomie trudności, co daje możliwość wszystkim dzieciom na osiągnięcie sukcesu. Natomiast dla dzieci uzdolnionych matematycznie przeznaczone są gry i zabawy matematyczne o podwyższonym stopniu trudności zawarte w rozdziałach „Przystanek zadanek” ,  a zadania powtarzające i utrwalające zdobyte wiadomości w rozdziałach „Powtórki przez pagórki”. 

Ze względu na różnorodne sposoby podawania wiedzy materiał prezentowany w podręczniku jest łatwy do przyswojenia dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Szata graficzna jest przejrzysta i zawiera dużą liczbę ilustracji tworzonych techniką przyjazną dziecku. Zamieszczone ilustracje są uzasadnione merytorycznie, nie dominują nad treścią. Dzięki temu podręczniki są bardziej atrakcyjne dla małego odbiorcy – kolorowe, ale bez przesady, co uatrakcyjnia dzieciom pracę na tym materiale edukacyjnym. Duża liczba ilustracji, szczególnie w matematyce pozwala dzieciom pobudzić wyobraźnie i zobrazować sobie sytuację problemową.
Ułatwieniem w pracy z podręcznikiem są również ikony dotyczące określonych edukacji.

Pozytywną stroną podręczników jest ich fabularyzowana forma. Pierwszoklasiści korzystając z podręczników poznają życie elementarzowej klasy, którą stanowią dzieci z klasy 1a ze szkoły w Kwiatowicach, mieszczącej się przy ul. Przyjaznej.  Poznają również ich rodziny. Treści podręczników realizowane są  w kręgach tematycznych w sposób koncentryczny i spiralny. Występujące w podręczniku teksty są zróżnicowane pod względem formy przekazu – występują m.in. opowiadania, bajki, legendy, wiersze, komiksy itd. Tematyka tekstów jest interesująca, dostosowana do potrzeb i zainteresowań współczesnych uczniów. Matematyka została wyodrębniona w osobnym podręczniku. Zamieszczone w nim zadania mają różny poziom trudności, są ciekawe i inspirujące. W obu podręcznikach są zadania aktywizujące uczniów, pobudzające ich ciekawość poznawczą. Pozytywną strona jest również zachęcanie dzieci, nawet w poleceniach do kolejnych zadań, do pracy w parach lub w zespołach czy w grupach.

Podsumowując podręcznik przemyślany jest pod każdym względem.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.