Close

Podręczniki interaktywne

Zdarzają się błędy w zadaniach interaktywnych – czy podręczniki będą poprawione?

W okresie ich stosowania w ostatnich miesiącach zauważyliśmy w podręcznikach kilka nieprecyzyjnych sformułowań, które wprowadzają w błąd lub utrudniają zrozumienie zadania uczniom. Przed nowym rokiem szkolnym te ćwiczenia zostaną skorygowane tak, by nie wprowadzały niepewności u uczniów.  Podręczniki interaktywne mają tę zaletę, że mogą być poprawiane  i rozwijane w miarę potrzeb i postępu technologicznego. Nie trzeba czekać do […]

Read More

Kiedy będą interaktywne podręczniki do kl.2 i 3 ?

W roku szkolnym 2020/21 w wersjach interaktywnych będą dostępne podręczniki zintegrowane dla klasy 1 oraz cała matematyka dla klas 1-3. Pozostałe były planowane do realizacji na kolejne lata szkolne. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną pracujemy nad podręcznikami zintegrowanymi dla klas starszych i będziemy je udostępniać w miarę postępów prac. Będą to wersje przejściowe, a pełne finalne wersje naszych […]

Read More

Jak to możliwe, że taki produkt jest bezpłatny?

Learnetic udostępnia platformę bezpłatnie dla bezpłatnych produktów, a koalicja Sztuka Uczenia realizuje interaktywne podręczniki jako inicjatywę non-profit, wspierając się wolnymi licencjami podręczników, udostępnionymi na tych zasadach produktami Learnetic, realizując elementy podręczników w ramach innych projektów, dzięki zaangażowaniu członków koalicji i pozyskując partnerów dostarczających dodatkowych materiałów multimedialnych na wolnych licencjach. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami edukacyjnymi.

Read More

W jaki sposób zadaje się zadania uczniom poprzez platformę?

Po założeniu kont uczniowie na zaproszenie nauczyciela zgłaszają się i zostaną zapisani do wirtualnej klasy. Dalej zadawanie zadań i komunikacja z uczniami jest już bezproblemowa. Nauczyciel może dodawać inne informacje dla uczniów, oraz załączać pliki, a także tworzyć własne zadania interaktywne. Szczegóły zawiera instrukcja https://www.youtube.com/watch?v=uDAfOQsR0ls

Read More

Dlaczego MEN wspiera naszą kampanię?

Zwróciliśmy się o patronat honorowy do Ministerstwa ponieważ nasze podręczniki są oparte na ideach bliskich również założeniom MEN – nowoczesna, kreatywna, twórcza edukacja, nowatorskie formy nauczania, a także idealnie odpowiadają na potrzebę chwili – czyli możliwość wykorzystania ogólnodostępnych wersji interaktywnych i wsparcia w ten sposób nauczycieli edukacji zdalnej. 

Read More

Czy podręczniki drukowane i interaktywne mają patronat MEN?

Nie.  Nasze podręczniki są kontynuacją projektu podręczników rządowych realizowanego przez MEN, ale przeszły znaczną metamorfozę. W ramach kampanii społecznej objętej patronatem honorowym MEN proponujemy korzystanie z naszych bezpłatnych wersji interaktywnych i odwzorowań cyfrowych podręczników drukowanych (pdf) https://elementarz.org/podreczniki/ Nasze podręczniki są  jednak polecane przez MEN do korzystania jako wsparcie w edukacji zdalnej https://epodreczniki.pl/a/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych-udostepnione-przez-wydawcow/DDmPfhHlM.

Read More